FaceBook pڭ
 
ISSUE 當期主題 發  刊
55 中央大學人文學報 第55期  (林志明、李力庸   Chi-ming Lin, Li-yung Lee ) 2013 / July
54 中央大學人文學報 第54期  (李瑞全、李力庸   Shui-chuen Lee, Li-yung Lee ) 2013 / April
53 中央大學人文學報 第53期  (李瑞全、孫雲平   Shui-chuen Lee, Yun-ping Sun ) 2013 / January
52 中央大學人文學報 第52期  (李瑞全、孫雲平   Shui-chuen Lee, Yun-ping Sun ) 2012 / October
51 中央大學人文學報 第51期  (李瑞全、孫雲平   Shui-chuen Lee, Yun-ping Sun ) 2012 / July
50 中央大學人文學報 第50期  (李瑞全、李力庸   Shui-chuen Lee, Li-yung Lee ) 2012 / April
49 中央大學人文學報 第49期  (李瑞全、李力庸   Shui-chuen Lee, Li-yung Lee ) 2012 / January
48 中央大學人文學報 第48期  (李瑞全、李力庸   Shui-chuen Lee, Li-yung Lee ) 2011 / October
47 中央大學人文學報 第47期  (李瑞全   Shui-chuen Lee ) 2011 / July
46 中央大學人文學報 第46期  (李瑞全   Shui-chuen Lee ) 2011 / April
45 明清研究(下)  (康來新、楊自平   Lai-shin Kang, Tzu-ping Yang ) 2011 / January
44 明清研究(上)  (康來新、楊自平   Lai-shin Kang, Tzu-ping Yang ) 2010 / October
43 中心與邊緣  (李力庸   Li-yung Lee ) 2010 / July
42 中央大學人文學報 第42期  (李瑞全、易鵬   Shui-chuen Lee, Peng Yi ) 2010 / April
41 道統與史詩  (林遠澤   Yuan-tse Lin ) 2010 / January
第一頁    1  2  3  4  5  最末頁   共5頁
No.69  2020 春季號
No.68  2019 秋季號
No.67  2019 春季號
No.66  2018 October
No.65  2018 April
© 2017 NCU Journal of Humanities. All Rights Reserved.